St, 17. 7. 2019

GRAND OPENING POHO2030

Ve středu 17.7.2019 bylo v areálu bývalého dolu Gabriela v Karviné slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci na realizaci „Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030", která se zabývá komplexním využitím potenciálu území mezi městy Karvinou, Havířovem a Orlovou.


Již před rokem započaly práce cílené na vytvoření integrovaného návrhu proměny pohornické krajiny Karvinska v oblast s pestrou mozaikou aktivit zajišťujících její udržitelný rozvoj.

Zá Lázně Darkov podepsala Memorandum generální ředitelka Ing. Pavlína Filipi. Lázně Darkov se tak staly oficiálním partnerem celého projektu a budou moci se aktivně podílet na rozvoji Karvinska, které by se mělo postupně přeměňovat v oblast s lepšími podmínkami pro život, a to nejen rezidentů, ale i návštěvníků tohoto regionu.