St, 8. 4. 2020

Péče o spoluobčany

Vážení klienti, jak jste již mnozí z Vás možná zaznamenali, jakožto součást krizového scénáře Moravskoslezského kraje v souvislosti s ohrožením onemocněním novým typem koronaviru (CoV-2) jsme byli pověřeni péčí o některé naše spoluobčany.


Nesnažíme se této povinnosti vyhnout. V této nelehké době je třeba si pomáhat a péče našeho zdravotnického zařízení je nevyhnutelně potřebná. Nikdo z nás neví, kdy bude sám potřebovat pomoc (toto onemocnění si nevybírá). Když každý pomůže dle svých možnosti, tak to spolu zvládneme.

Abychom předešli nejrůznějším spekulacím a zbytečným obavám, pokusíme se stručně vysvětlit aktuální situaci.

Naše zdravotnické zařízení jako vysoce odborné pracoviště s dostatečným (personálním i technickým) zázemím by mělo poskytnout péči dvěma skupinám potřebným.

1) Osobám v karanténě (tedy zdravým jedincům), které se o sebe s ohledem na jejich zdravotní stav či pokročilé staří nedokáží samy postarat. Typicky se bude jednat o osoby, které musí změnit prostředí, protože zařízení, která o ně pečovala, byla uzavřena (neboť v nich hrozilo nebezpečí nákazy koronavirem). Těmto osobám budou zcela vyčleněny kapacity Historických lázní Darkov, a to v režimu jednolůžkových pokojů.

2) Osobám s onemocněním koronaviru CoV-2, a to bezpříznakovým či s velmi mírným průběhem. Pro ně bude vyčleněna budova A rehabilitačního sanatoria, která bude ZCELA ODDĚLENA od všech ostatních kapacit Lázní Darkov (včetně stravování, zásobování, personálu atd.) a bude uzavřena. Všichni pacienti zde umístění budou ve striktním režimu zákazu opuštění svého pokoje (tedy samozřejmě i budovy).

Všichni naši stávající i po dobu koronavirové krize nově příchozí klienti budou využívat samostatného, zcela nezávislého a plně (bezpečně) odděleného zázemí budovy B rehabilitačního sanatoria. Opět s vlastním stravováním, zásobováním i personálem, a to bez možnosti jakéhokoliv propojení s budovou A.

Pro obě výše uvedené skupiny osob, o něž je potřeba se nyní bez výmluv postarat, platí, že v péči o ně budou striktně dodržována přísná bezpečnostní pravidla, budou využívány kvalitní ochranné pomůcky na všech úrovních kontaktu, nebude umožněn žádný pohyb těchto osob vně pokojů, kde budou umístěny a není na místě panika či jakékoliv obavy z šíření nákazy mezi našimi klienty či občany Karviné.

Ve spolupráci s krajským krizovým štábem pracujeme na zajištění potřebné a bezpečné péče o ty, kteří ji akutně potřebují. O dalším vývoji Vás budeme pravidelně informovat. Děkujeme, že Vám nejsou lhostejné osudy osob, které v této nelehké době potřebují pomoci, a že chápete související opatření a dočasná omezení.

Spolu to zvládneme.

Vaše Lázně Darkov