Целебные источники в городке Карвина, расположенного в восточной Чехии на границе с Польшей, известны с незапамятных времен. К середине 19-го века польза бальнеотерапии была научно аргументирована и 1867 год стал годом основания одного из старейших в Европе йодовых курортов – Курорта Дарков. Сегодня известный как Исторический Курорт Дарков.

Почти век спустя в 1976 году накопленный опыт и достижения медицины позволили открыть Реабилитационный Санаторий, изначально спроектированный по принципу безбарьерной среды, где все услуги находятся под одной крышей и все потребности пациентов с огра-ниченными возможностями передвижения учтены.

 

O LÁZNÍCH DARKOV
Léčivé prameny v Karviné, ležící ve východních Čechách na hranicích s Polskem, jsou známé už od nepaměti. V polovině 19. století bylo využití balneoterapie vědecky odůvodněno a rok 1867 byl rokem, kdy byl založen jeden z nejstarších jódových středisek v Evropě, Lázně Darkov. Nyní známé jako Historické Lázně Darkov.

Téměř o století později, v roce 1976, umožnily nahromaděné zkušenosti a úspěchy medicíny otevřít rehabilitační sanatorium, původně navržené na principu bezbariérového prostředí, kde jsou všechny služby pod jednou střechou a jsou zohledněny všechny potřeby pacientů s omezenou pohyblivostí.

 

doplnit blok

ИСТОРИЧЕСКИЙ Курорт Дарков