УНИКАЛЬНАЯ ЙОДОБРОМНАЯ ВОДА – «СОЛАНКА»

Интенсивная реабилитация

Высокоминерализованная йодобромная вода Курорта Дарков (общая минерализация 54 г/л) добывается на глубине 500-1000 м. В момент добычи она холодная и для лечебных процедур сначала отстаивается в резервуарах, а затем подается в бассейн или ванны в подогретом виде.
Уникальное воздействие природного йода, содержащегося в дарковских лечебных источниках, является важной составной частью комплексных лечебных услуг.

 

Obrázek - Процедуры в йодобромном бассейне

 


PŘÍRODNÍ FAKTOR
Vysoce mineralizovaná jód-bromová voda v Darkovských lázních (celková salinita je 54 g / l) se těží v hloubce 500-1000 m. V době extrakce je studená a pro léčebné procedury se nejprve usadí v nádržích a pak se naplní do bazénu nebo lázně v zahřáté formě.
Důležitou součástí komplexních zdravotnických služeb je jedinečný účinek přírodního jodu obsaženého v lékařských zdrojích Darkov.

Уникальная йодобромная вода«соланка»