Lázně Darkov, a.s. jakožto jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu klade velký důraz na řízení lidských zdrojů ve společnosti. Lidské zdroje představují pro Lázně Darkov, a.s. trvalou konkurenční výhodu. Cílem personální politiky je budovat a udržovat vysoce kvalitní personál, který svými pracovními výsledky bude uspokojovat náročné požadavky a potřeby našich pacientů a hájit zájmy akcionářů. Od svých zaměstnanců očekáváme zodpovědný přístup k práci, spolupráci při realizaci cílů naší společnosti a v neposlední řadě maximální snahu o neustále zlepšování lázeňské péče a všech procesů na všech úrovních.

Lázně Darkov, a.s. nabízí svým zaměstnancům možnost profesionálního růstu, který je podpořen systémem firemního vzdělávání. Výkonnost a motivace našich zaměstnanců je dále ovlivňována systémem motivačních nástrojů a benefitů. Zaměstnanci mohou využívat jak služeb právního, tak personálního poradenství. Věříme, že naše společnost bude i nadále poskytovat v rámci personálního řízení špičkové služby našim zaměstnancům jako doposu.

 

Žádosti včetně strukturovaného životopisu zasílejte na adresu lázní nebo e-mailem:
Lázně Darkov, a.s.
Markéta Weberová
Personálního oddělení
Čsl. armády 2954
733 12 Karviná-Hranice
E-mail: HR@DARKOV.CZ
Telefon: +420 603 299 148

 

Kliknutím na tlačítko "ODESLAT" souhlasíte, že společnost Lázně Darkov, a. s. bude zpracovávat Vaše osobní údaje (jméno, přijmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, údaje o kvalifikaci, vzdělání a zkušenostech) za účelem vyhodnocení vhodného kandidáta na volnou pracovní pozici a to po dobu 6 měsíců od poskytnutí tohoto souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat. Další informace o zpracování osobních údajů ›