Lázně Darkov, a.s. jakožto jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu klade velký důraz na řízení lidských zdrojů ve společnosti. Lidské zdroje představují pro Lázně Darkov, a.s. trvalou konkurenční výhodu. Cílem personální politiky je budovat a udržovat vysoce kvalitní personál, který svými pracovními výsledky bude uspokojovat náročné požadavky a potřeby našich pacientů a hájit zájmy akcionářů. Od svých zaměstnanců očekáváme zodpovědný přístup k práci, spolupráci při realizaci cílů naší společnosti a v neposlední řadě maximální snahu o neustále zlepšování lázeňské péče a všech procesů na všech úrovních.

Lázně Darkov, a.s. nabízí svým zaměstnancům možnost profesionálního růstu, který je podpořen systémem firemního vzdělávání. Výkonnost a motivace našich zaměstnanců je dále ovlivňována systémem motivačních nástrojů a benefitů. Zaměstnanci mohou využívat jak služeb právního, tak personálního poradenství. Věříme, že naše společnost bude i nadále poskytovat v rámci personálního řízení špičkové služby našim zaměstnancům jako doposud.

Právě máme otevřeny tyto pozice:

 

Žádosti včetně strukturovaného životopisu zasílejte na adresu lázní nebo e-mailem:
Lázně Darkov, a.s.
Miroslav Maruniak
Personálního oddělení
Čsl. armády 2954 733 12 Karviná-Hranice
E-mail: personalni@darkov.cz
Telefon: +420 596 372 328