Kavárna Bolt Café

Přijďte si užít nádherný výhled na celou Ostravu a Beskydy do střešní vyhlídkové věže s kavárnou vytvořené prostorách původní vysoké pece Dolní oblasti Vítkovic. Posezení v kavárně je součástí vstupenky prohlídkového okruhu, který vás provede po peci až do výšky 71 metrů.


Stavba, která ční nad historickým areálem Dolních Vítkovic (DOV), symbolizuje někdejší oheň z vysoké pece. Připomíná železný šroub, anglicky "bolt", proto Bolt Tower. Navíc má tato rozhledna s kavárnou světově známého kmotra stejného jména – Usaina Bolta. Tento uznávaný atlet ostravskou stavbu Bolt Tower osobně pokřtil dne 24.5.2015.

Kavárna, prostor pro připomenutí historie, klub a vyhlídková terasa. To vše je součásti nové nástavby Vysoké pece č. 1 v Dolní oblasti Vítkovic. Jedna z hlavních dominant Ostravy povyrostla o zhruba 25 metrů a stala se tak nejvyšším geografickým bodem ve městě. Návštěvníci se tu rozhlédnou po okolí z téměř 80 metrů.

Původní výška pece,ve které se dříve tavilo železo, byla 63,6 metru. Nově se teď vrchol věže tyčí ve výšce 77,7 metru. Vestavěná prosklená válcová nástavba slouží jako vyhlídková věž s multifunkčními prostory. Projekt propojuje v úrovni 55 metrů prezentační prostor jako součást naučné stezky po peci, v úrovni 62 metrů kavárnu, v úrovni 66 metrů klub a ve výšce 71 metrů střešní vyhlídkovou terasu.

"Bolt" se dá z angličtiny přeložit jako šroub, ale také jako záblesk z nebe. Oba překlady jsou velmi vystihující.

Více informací na stránkách Dolní oblasti Vítkovice, nebo si vstupenku přímo zakupte na jejich eshopu.