Odborný léčebný ústav pro děti je místo, kde vaše dítě může získat nejlepší rehabilitační péči. Zaměřujeme se na léčbů dětí ve věku od 2 do 18 let, které potřebují intenzivní lůžkovou rehabilitační péči (pohybová či neurologická onemocnění).

NAŠE NABÍDKA

Léčebný plán je vytvořen na míru dle aktuálního zdravotního stavu dítěte.

REHABILITACE A TERAPIE

 • Individuální cvičení s odbornými fyzioterapeuty: včetně Vojtovy metody, Therasuit konceptu, Bobath terapie a dalších.
 • Individuální ergoterapie se speciálním vybavením: využíváme moderního zařízení, jako je Rapael smart, Gloreha, Luna, a další.
 • IMOOVE mini
 • Lokofit
 • Oxygenoterapie a inhalace
 • Klasická masáž
 • Vodoléčebné procedury
 • Rehabilitační bazén s doprovodem
Lázně Darkov - Dětský odborný léčebný ústav

PRACOVIŠTĚ LOKO-FIT

 • rehabilitační chodník se závěsem (CALLIS TRAC)
 • senzomotorický chodník
 • vertikalizační stůl
 • rotopedy, motomed
 • vertikalizační stůl s motomedem (EASYMOV)
 • Oxygenoterapie
 • Bemmer
Lázně Darkov - Dětský odborný léčebný ústav

SPECIÁLNÍ ROBOTICKÉ PŘÍSTROJE

 • Reoambulátor
 • LokoHelp
 • Luna
 • Armeo
 • Ekso Robot
 • Gloreha

FINANČNÍ KRYTÍ

Zdravotní pojišťovna hradí Ubytování Plnou penzi Rehabilitační léčbu
Dítěti
Průvodci

DÉLKA POBYTU

Základní délka pobytu je 28 dní. Je důležité, aby dospělý průvodce (rodinný příslušník) doprovázel dítě v OLÚ.

JAK NA VYSTAVENÍ NÁVRHU

 1. Návrh na péči v OLÚ předepisuje pediatr nebo lékař specialista. Lékař na návrhu doporučí dětské OLÚ Darkov a zasílá jej na zdravotní pojišťovnu.
 2. Revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny posuzuje splnění všech podmínek pro schválení návrhu a zašle schválený návrh přímo do našeho zdravotnického zařízení.
 3. Péče v OLÚ musí být zahájena nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu lékařem, pokud neurčí revizní lékař jinak.
 4. Termín nástupu určuje léčebné zařízení v závislosti na volné kapacitě a platnosti návrhu. Klienta vyzývá písemně nejpozději 7 dnů před nástupem zvacím dopisem s termínem nástupu.
Předvyplněný návrh si můžete stáhnout zde.

DIAGNÓZY VHODNÉ K LÉČBĚ

OLÚ Darkov je zaměřen na následující diagnózy:

NEMOCI NERVOVÉ

 • Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie
 • Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění
 • Dětská mozková obrna, mozečkové syndromy, hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení
 • Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruby po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku a pooperacích nádorů centrální nervové soustavy.

NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

 • Juvenilní chronická artritis a jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře
 • Vrozené či získané ortopedické vady
 • Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí
 • Skoliózy vyžadující korzet od I/b podle Cobba v soustavné rehabilitační péči
 • Osteochondrózy ve stádiu reparačním: Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.

UBYTOVÁNÍ

 • Kapacita 34 dětských lůžek
 • Pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, Wi-Fi zdarma
 • Dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje
Lázně Darkov - Detský odborný lečebný ústav - ubytování

ŠKOLNÍ VÝUKA A VOLNÝ ČAS

Lázně Darkov - Dětský odborný léčebný ústav - Školní výuka

Pro školáky, kteří absolvují rehabilitační péči, zajišťuje státní základní škola v OLÚ školní výuku.

Lázně Darkov - Dětský odborný léčebný ústav - Volný čas

Nabízíme mnoho možností pro volný čas a zábavu:

 • Dětský koutek u kavárny
 • Lázeňský park a dětské hřiště v blízkosti
 • Klauni, kouzelníci a promítání filmů
 • Virtuální realita v rehabilitaci
 • Sportovní aktivity: tělocvična, koloběžky, trojkolky, nordic walking, plavání

SAMOPLÁTCI

Máte-li zájem o samoplátecký pobyt, kontaktujte nás pro více informací na info@darkov.cz.

Náš tým se těší na spolupráci a poskytnutí vašemu dítěti optimální péče. Pro více informací a konzultace nás kontaktujte na info@darkov.cz.