Pokud chcete mít lázně hrazené pojišťovnou, musíte o ně požádat prostřednictvím tiskopisů "Návrh na lázeňskou péči" nebo "Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně", které vám vyplní lékař. Níže si přečtěte návod, jak postupovat.

Návod jak do lázní přes pojišťovnu

KDO MI VYSTAVÍ LÁZEŇSKÝ NÁVRH, KDYŽ...
JSEM V NEMOCNICI Zeptejte se svého ošetřujícího lékaře (při vizitě), kterou formu nástupu do lázní vám určí. Lékař vám stanoví některý z těchto dvou typů nástupu do lázní:
 • Přímý překlad · nástup do lázní do 1 měsíce od operace či hospitalizace. Jedná se buď o převoz z nemocnice přímo do lázní, nebo nástup do lázní po krátkém pobytu doma. V tomto případě vám návrh na lázeňskou péči vypisuje přímo nemocnice a odesílá jej do zdravotní pojišťovny. Překlad z nemocnice přímo do lázní se častěji stanovuje v případech, kdy to vyžaduje vážnější zdravotní stav pacienta. Ve standardních případech většinou lékař stanoví tzv. pozdější nástup do lázní.
 • Pozdější nástup do lázní  · po operaci vám nemocniční lékař určí pozdější nástup do lázní. Znamená to, že do lázní nastupujete až po zahojení operačních jizev nebo po základní rehabilitaci. Například po implantaci kloubů to bývá nejpozději do 3 měsíců od operace. O vypsání návrhu na lázeňskou péči můžete požádat přímo v nemocnici, v tomto případě ale nemají povinnost vám návrh vystavit. Pokud vám nemocnice návrh nevystaví, po ukončení hospitalizace požádejte svého obvodního lékaře. K obvodnímu lékaři si přineste zdravotní zprávu o hospitalizaci případně další zprávy od vašeho odborného lékaře (např. od ortopeda).
BYL JSEM V NEMOCNICI Požádejte svého obvodního lékaře o vypsání tiskopisu „Návrhu na lázeňskou péči". K obvodnímu lékaři si přineste zdravotní zprávu o hospitalizaci případně další zprávy od vašeho odborného lékaře (např. od ortopeda).
NEBYL JSEM HOSPITALIZOVÁN Požádejte svého obvodního lékaře o vypsání tiskopisu „Návrhu na lázeňskou péči". K obvodnímu lékaři si přineste zdravotní zprávu od vašeho odborného lékaře (např. od ortopeda). Pokud zprávu nemáte, při návštěvě odborného lékaře o ni požádejte.
CO NESMÍM ZAPOMENOUT Do tiskopisu "Návrh na lázeňskou péči" si jako preferované lázně nechte zapsat "Lázně Darkov". Chtějte do návrhu uvést váš telefonní kontakt, abychom se s Vámi mohli spojit ohledně nástupu do lázní. 
LÉKAŘ / NEMOCNICE Váš obvodní lékař nebo lékař v nemocnici vyplní tiskopis návrhu. Lékař může po vás žádat zdravotní zprávu od vašeho odborného lékaře. Na základě vaší diagnózy lékař do tiskopisu navrhuje jednu ze tří forem pobytu: KLP, PLP nebo OLÚ. Jakmile je tiskopis kompletní, odesílá jej lékař (nebo nemocnice) do vaší zdravotní pojišťovny.

 

SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ NÁVRHU
REVIZNÍ LÉKAŘ Ve zdravotní pojišťovně posuzuje návrh revizní lékař podle podmínek daných indikačním seznamem. Revizní lékař může váš návrh schválit, schválit se změnami nebo neschválit. Od podání návrhu po informaci o schválení můžou uplynout až 3 týdny, v případě návrhu na přímý překlad z nemocnice do lázní se informaci o schválení/neschválení dozvíte nejpozději 1 den před nástupem.
LÁZNĚ Jestliže vám pojišťovna návrh schválí, je odeslán z pojišťovny přímo k nám do lázní. V našem oddělení Evidence lázeňských návrhů jej zaevidujeme a dle platnosti vašeho návrhu určíme datum nástupu. Délka pobytu v lázních je obvykle 21 nebo 28 dní dle seznamu indikací.
POJIŠŤOVNA Pokud váš návrh nebyl schválen, informuje vás o tom zdravotní pojišťovna. V tomto případě nezoufejte, lázeňský pobyt si můžete také zakoupit jako samoplátce.

 

PLATNOST NÁVRHU A NÁSTUP DO LÁZNÍ
PLATNOST Doba platnosti se liší podle typu diagnózy a formy nástupu do lázní. Například u přímých překladů z nemocnice může být platnost návrhu 1 měsíc, zatímco u pooperační rehabilitace bývá platnost obvykle 3 měsíce od operace. Délka platnosti je daná indikačním seznamem.
NÁSTUP Přesné datum nástupu do lázní stanovujeme podle volných lůžkových kapacit v lázních a délky platnosti vašeho návrhu. Naše oddělení Evidence návrhů vám zašle "zvací dopis", ve kterém obdržíte informace o datu nástupu a pobytu.

 

Klient má nárok na úhradu:KLPPLPOLÚ
Lázeňská léčba Hrazeno z veřejného pojištění Hrazeno z veřejného pojištění Hrazeno z veřejného pojištění
Jodobromové koupele Hrazeno z veřejného pojištění Hrazeno z veřejného pojištění Nehrazeno z veřejného pojištění
Strava typu Standard Hrazeno z veřejného pojištění Nehrazeno z veřejného pojištění Hrazeno z veřejného pojištění
Ubytování ve 2lůžkovém pokoji Hrazeno z veřejného pojištění Nehrazeno z veřejného pojištění Hrazeno z veřejného pojištění
Vystavení pracovní neschopnosti Hrazeno z veřejného pojištění Nehrazeno z veřejného pojištění Hrazeno z veřejného pojištění

Hrazeno z veřejného pojištění Hrazeno pojišťovnou    Nehrazeno z veřejného pojištění Nehrazeno pojišťovnou

 

Co nachystat a zařídit před nástupem

 • občanský průkaz, průkaz vaší zdravotní pojišťovny, případně průkaz ZTP/P
 • rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, pokud bylo vystaveno
 • průkaz diabetika s výsledky poslední kontroly
 • průkaz pacienta léčeného Pelentanem nebo Warfarinem s posledními laboratorními výsledky
 • adresa a telefon vašeho ošetřujícího lékaře, u kterého jste registrováni
 • léky na celou dobu pobytu připravené v příručním zavazadle pro vstupní lékařské vyšetření
 • povinná záloha (kauce) ve výši 1.000 Kč splatná při nástupu a vratná při odjezdu
 • léky na celou dobu pobytu včetně rozpisu jejich dávkování
 • opěrné a jiné pomůcky, které používáte, například berle, invalidní vozík, apod.
 • pevnou obuv k nácviku chůze a na cvičení, případně dlouhou lžíci na obouvání
 • cvičební úbor (trička, tepláky, kraťasy, mikiny, ostatní dle vlastního uvážení)
 • elastické plavky ke cvičení v bazénu (nejsou povoleny bermudy, koupací kraťasy, nohavičkové plavky)
 • vycházkové oblečení
 • toaletní potřeby, není třeba vozit ručníky a osušky
 • župan
 • spodní prádlo v dostatečném množství
 • z důvodu větší opatrnosti s sebou nevozte cennosti a větší obnosy hotovosti (počítejte ovšem s povinnou kaucí 1.000 Kč splatnou při nástupu a vratnou při odjezdu)
 • v pokojích je zákaz používání vlastních varných konvic a varných spirál, ostatní elektrospotřebiče k osobní hygieně a PC jsou povoleny
 • používáte-li další zdravotní pomůcky, vezměte si je s sebou na celou dobu pobytu – inkontinenční pleny včetně fixačních kalhotek, inkontinenční svorky, penilexy, urinály či sběrné sáčky na moč, apod.

Speciální požadavky na ubytování např. bezbariérový pokoj, postel s hrazdou, jednolůžkový pokoj a další požadavky oznamte předem na telefonním čísle +420 596 37 2334, 2320 nebo na e-mail: info@darkov.cz.

Kapacita pokojů STANDARD je omezena. Doporučujeme provést rezervaci lůžka ve 2lůžkovém pokoji STANDARD v dostatečném předstihu.

Pokud máte jakoukoliv dietu je nutné toto nahlásit na telefonním čísle +420 596 373 309, nebo na e-mailu: jidelnilistek@darkov.cz a to nejpozději 3 pracovní dny před nástupem. V opačném případě vám bude strava na první dny pobytu vybrána nutričním terapeutem.


Rehabilitační sanatorium · parkování na dobu nezbytně nutnou

Parkování osobních vozidel u Rehabilitačního sanatoria před budovami A a B je dovoleno při příjezdu jen na dobu nezbytně nutnou pro výstup a vyložení zavazadel.

Placené střežené parkoviště se nachází vedle budovy B a platí pro něj ceny uvedené v tabulce. POZOR, počet parkovacích míst je omezený, nevzniká na něj nárok a nelze rezervovat předem.

Platba parkovného

Platba za parkování se hradí  při ukončení pobytu. Při prvím vjezdu na parkoviště Vám automat vydá stvrzenku, na základě které Vám bude na recepci vydána parkovací karta. Stvrzenku je nutno uchovat pro zaplacení na konci pobytu.

Náhradní lístek · 1.000 Kč
Parkovací karta · vratná záloha 500 Kč - počet omezen 

Parkovné · parkoviště u budovy B
PoložkyCena
20 minut ZDARMA
Každá další hodina 20 Kč
24 hodin 150 Kč
3 dny 260 Kč
7 dní 360 Kč
14 dní 460 Kč
21 dní 660 Kč
28 dní 890 Kč
Služby v Rehabilitačním sanatoriu:
 • bankomat ČS
 • samoobslužné pračky
 • kadeřnictví, kosmetické služby a pedikúra
 • knihovna
 • kavárna a bufet
 • kulturní akce
 • prodejní galerie, kde si můžete zakoupit oblečení, kosmetiku a upomínky
Služby v Historických Lázních:
 • bankomat vzdálený 500 m v TESCO
 • lékárna vzdálená 500 m v TESCO
 • kadeřnictví, kosmetické služby a pedikúra
 • kulturní akce
 • bistro s letní zahrádkou
 • náměstí s obchody a restauracemi 1600 m