· Tiskové zprávy ·

31. 5. 2019
Lázně Darkov mají nové video

Lázně Darkov natočily v rámci projektu „Marketingová kampaň lázní MSK na zahraničních trzích" nové prezentační video, které je zacíleno nejen na zahraniční klientelu – především arabskou a ruskou –, ale také na tuzemské návštěvníky lázní.

Video spot zachycuje nově zrekonstruované prostory Lázní Darkov („prvorepublikový pokoj" vč. jeho nového léčebného zázemí, nové ubytovací kapacity, nové recepce v Historických Lázních Darkov, nové Lázeňské bistro, nově zrekonstruované „Centrum regenerace" ad. prostory).

Video zachycuje lázně v nové podobě, která je pro zahraniční hosty a pacienty lázní atraktivnější, a zároveň splňuje mezinárodní standard současného ubytovacího, stravovacího a léčebného provozu.

Pro snadnější přístup k videu byly rovněž nově upraveny i webové stránky Lázní Darkov tak, aby byly responzivní a aby bylo přehrávání videa kompatibilní s přehrávači cílových uživatelů na zahraničních vyhledávačích.

Cílem natočení video spotu je rozšířit zahraniční klientelu lázní a zvýšit tak počet cizinců incomingové lázeňské turistiky v Moravskoslezském kraji.
Projekt „Marketingová kampaň lázní MSK na zahraničních trzích" je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V Karviné dne 31. 5. 2019