Projekt: Prevence opakované zlomeniny obratlů u osteoporózy (Capture the fracture dle IOF)

CO JE TO OSTEOPORÓZA?

Osteoporosa - problemOsteoporóza je onemocnění, které se projevuje řídnutím kostní tkáně. Kosti jsou pak náchylnější ke zlomeninám. Díky hormonálním a metabolickým změnám, nedostatku pohybu se špatnými stravovacími návyky a řadě  metabolických onemocnění se mění  mikroarchitektura kosti, což vede ke zvýšení rizika zlomenin. Ty vznikají na rozdíl od normální kosti již při malém úrazu tj. pádu z výše těla. Choroba se vyvíjí mnoho let a nemusí být přítomny žádné příznaky.

 

JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY A PROBLÉMY OSTEOPORÓZY

  1. Opakované zlomeniny obratlů, chirurgického krčku stehenní kosti nebo zápěstí po menším pádu či bez zřetelného  úrazového děje.
  2. Ztráta výšky a deformace páteře a trvalé intenzivní bolesti v postižené oblasti zad či končetiny.
  3. Omezení pohybu, ztráta svalové hmoty - sarkopenie a sekundární závažná onemocnění.

HLAVNÍM CÍLEM KOMPLEXNÍ LÉČBY JE ZABRÁNIT DRUHÉ ZLOMENINĚ

Opakované (druhé) osteoporotické zlomeniny dle mezinárodních studií zvyšují u seniorů riziko závažných komplikací, které mohou postiženého ohrozit i na životě.

Do projektu komplexní péče jsou zapojeny týmy pracovníků  Mediekos Ambulance s.r.o., ve Zlíně a Ostravě, neurochirurgická klinika FN Ostrava, neurochirurgické oddělení MNO Fifejdy, neurochirurgie a traumatologie KNTB Zlín, spondylochirurgie KHN, a.s. a Lázně Darkov, a.s. - Odborný léčebný ústav

Specializovaná pooperační rehabilitace je zajištěna Lázněmi Darkov, a.s. - Odborný léčebný ústav. v délce 3 - 4 týdny a je hrazena zdravotními pojišťovnami. Cílená rehabilitace dle zkušeností významně urychluje návrat operovaného do aktivního života bez nutnosti trvalé ošetřovatelské péče a snížuje riziko  opakované zlomeniny často doprovázené dalšími závažnými komplikacemi jak bylo dříve uvedeno.

CÍL POOPERAČNÍ REHABILITACE:

Snížení bolesti na základě zlepšení posturálně stabilizační funkce páteře a znalosti vhodných pohybových stereotypů. 

Veškeré procedury jsou ordinovány individuálně s ohledem na aktuální stav pacienta a hojení operačních ran a prevenci komplikací.

Po skončení rehabilitační léčby v Lázních Darkov, a.s. - Odborný léčebný ústav je pacient propuštěn do ambulantní péče, kde další vyšetření koordinuje osteologická akademie a laboratoře Mediekos ve svých ambulancích ve Zlíně a Ostravě v návaznosti na spolupracující pracoviště. Po ukončení péče na lůžku dále doporučujeme trvalou úpravu jídelníčku, úpravu interiéru a exteriéru k minimalizaci rizika pádů, nezvedat těžká břemena, chůzi 30 min. denně, pravidelné kontroly v osteologické ambulanci Mediekos ve spolupráci s obvodním lékařem.

Rehabilitační péči doporučujeme opakovat formou lázeňských pobytů v Lázních Darkov, a.s. dle indikačního seznamu.