Moderní rehabilitace je založena na kvalitě procedur, vysokém počtu odborného zdravotnického personálu a samozřejmě také na počtu a délce prováděných procedur. O pacienty Lázní Darkov se stará tým zdravotnických specialistů, který čítá 180 osob. Takzvané "zlaté ručičky" našich terapeutů jsou spolu s moderními přístroji zárukou vysoce kvalitní lázeňské péče.

Klientům pomáháme k maximální soběstačnosti také využitím špičkových robotických přístrojů. Robotická rehabilitace výrazným způsobem zkvalitňuje a posiluje efekt klasických rehabilitačních metod. Velkým přínosem je speciální forma cvičení, kdy při odlehčení a asistenci robotů, pacienti dosahují znatelně lepších výkonů.

Využíváme řadu špičkových robotických přístrojů, jako jsou např.:

  • REOAMBULÁTOR – antigravitační trenažér chůze s modulem virtuální reality
  • GLOREHA – moderní zařízení pro zlepšení funkční schopnosti ruky
  • LOKOHELP - trenažér chůze mimojiné i do kopce
  • IMOOVE – přístroj pro funkční rehabilitaci
  • EKSO NR - Robotický exoskeleton -přístroj pro cílený lokomoční trénink s robotickým pohybem v kyčelních a kolenních kloubech.
  • LUNA EMG - Robotický systém pro segmentální terapii horní a dolní končetiny s využitím EMG pro diagnostiku i terapii.
  • ARMEO® SPRING - Přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí horních končetin způsobenou cerebrálním, spinálním, jiným neurogenním, svalovým či traumaticko-ortopedickým poškozením. 

POUŽÍVÁME ŠPIČKOVÉ PŘÍSTROJE

popisEKSO NR

Robotický exoskeleton -přístroj pro cílený lokomoční trénink s robotickým pohybem v kyčelních a kolenních kloubech.

Nositelný bionický oblek/postroj, který umožňuje jedincům s jakoukoliv mírou deficitu svalové síly na dolních končetinách se postavit a jít přirozenou chůzí v plné zátěži.

Trénink lokomoce je určen pro pacienty s neuromotorickým deficitem, se získaným poškozením mozku, po posttraumatických stavech či míšní lézi.
simulace bipedální lokomoce, pozitivní motivační a psychologický efekt a tím i zlepšení kvality života pacienta snížení spasticity DKK u paraplegiků zvýšení rozsahu pohybů na kloubech DKK aktivace části svalových skupin pod úrovní zranění zmírnění obtíží ze strany GI traktu , úprava střevní motility, močení

 

 


popisLUNA EMG

Jedinečný robotický systém pro segmentální terapii horní a dolní končetiny s využitím EMG pro diagnostiku i terapii.


Určeno pro včasnou i dlouhodobou neurorehabilitaci s vysokou variabilitou zacílení aplikace na postižený segment lidského těla (HK nebo DK)

 

 


popisARMEO® SPRING

ARMEO® SPRING je špičkové robotické zařízení pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí horních končetin způsobenou cerebrálním, spinálním, jiným neurogenním, svalovým či traumaticko-ortopedickým poškozením.

Armeo®Spring pomocí zevního skeletu poskytuje odlehčení horní končetiny proti gravitaci a tím umožňuje pacientovi používat její zbytkovou aktivní hybnost


popisAntigravitační trenažér chůze

REOAMBULATOR je špičkové robotické zařízení, které umožňuje diagnostiku, stimulaci a terapii chůze.

Je určen pro obnovu chůze a nácviku rovnováhy a koordinace u pacientů s neurologickým a ortopedickým poškozením. Tento antigravitační trenažér chůze vlastní Lázně Darkov jako jediné v České republice.

 

 

popisRehabilitace jemné motoriky vaší ruky

GLOREHA PROFESSIONAL 2 je moderní zařízení pro rehabilitaci rukou pacientů s neurologickými nebo poúrazovými poškozeními. Zajišťuje efektivní, intenzivní a časnou terapii. Přístroj umožňuje roboticky asistované cvičení na základě zpětné vazby.

Vlastní cvičení probíhá dle 3D animace zobrazené na obrazovce zařízení. Lehká a komfortní rehabilitační rukavice mobilizuje jednotlivé prsty ruky. Pohyby prstů jsou signalizovány audio vizuálními signály, které stimulují neurokognitivní schopnosti.

 

 

popisFunkční rehabilitace

IMOOVE je prvním zařízením, které dokáže pracovat s celým tělem a stimulovat tak více než 95% svalové hmoty najednou. Jedná se o vysoce účinnou formu léčby formou elisférického pohybu*.

Toto moderní zařízení trénuje celé tělo kolem jeho os prostřednictvím muskuloposturálního** tréninku, což přináší mimořádné výsledky v oblastech: fyzioterapie a rehabilitace, ortopedie, prevence pádů, sport, Fitness & Wellness. Napomáhá k správnému držení těla.

*Elisférický pohyb je pohyb odvozený od pozorování vzájemných pohybů obratlů, trojrozměrně ve spirálovitém a nelineárním pohybu, znovu uvádí do pohybu svalové řetězce a klouby v celém těle.
**M
uskuloposturální znamená svalově stabilizační.

 

 

 

popisLéčba tenisového lokte i patních ostruh

TERAPIE RÁZOVOU VLNOU je unikátní neinvazivní řešení bolesti s urychlením léčebného procesu.

Akustická vlna přenáší vysokou energii do bolestivých míst a spouští regenerační a rekonstrukční procesy v jednotlivých tkáních. Ideální volba pro léčtu tzv. tenisového lokte, skokanského kolene a patních ostruh. V oblasti estetické medicíny se rázová vlna nejčastěji používá k ovlivnění jizev, celulitidy a strií.

Více v článku  Terapie rázovou vlnou pomáhá od bolesti

 

 

popisPulsní režim pro okamžité odstranění bolesti

VYSOKOVÝKONOVÝ LASER představuje novou generaci rehabilitační laserové technologie s vynikajícími klinickými výsledky.

Laserovou terapií dochází k výrazné stimulaci léčebných a regeneračních procesů. Terapie představuje velmi jednoduchou a efektivní léčbu bez vedlejších účinků.

 

 

popisCvičení v závěsu na lanech a popruzích

REDCORD je fyzioterapeutický závěsný systém lan a popruhů, který se v rehabilitaci využívá k diagnostice funkčních poruch pohybového aparátu, jejich terapii a sekundární prevenci.

Systém propojuje zdravotní péči, fitness a sportovní výkon. Cvičení zlepšuje svalovou sílu, vytrvalost, rovnováhu, koordinaci a stabilitu trupu.

 

 

popisTrenažér chůze do kopce

LOKOHELP je jedinečný trenažér chůze, který umožňuje aktivní chůzi pacienta. Pro zefektivnění lokomoční terapie přístroj umožnuje simulaci chůze do kopce. Lokomoční terapie na tomto zařízení má rozmanité terapeutické využití zejména u stavů s poraněním míchy.

Přístroj umožňuje terapii na bežeckých pásech i u těžce postižených pacientů bez nutnosti manuální podpory terapeuta. Dovoluje aktivní chůzi pacienta, propínání v koleni, protažení kyčlí a aktivní došlap chodidla spolu. Přístroj dokáže simulovat i chůzi do kopce, což vede k žádoucímu protažení kyčlí a tím pádem i k úspěšné lokomoční terapii.